De fiscale nieuws site van Nederland

Particulier: aangifte vanaf € 75
Ondernemer: fiscale APK van uw bedrijf?

Dagelijks fiscaal nieuws !

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
23-09-2020

Wij verzorgen uw aangifte landelijk vanaf € 95,-.

Aangifteservice

Aangifteservice

Vraag hier uw
Fiscale Scan aan!

Fiscale Scan

Fiscale Scan

Ook zo tevreden
over uw accountant?

Accountancy

Accountancy

Eenvoudige analyse
via onze corona check

Corona Service

Corona Service

Kennisbank
Nieuwste artikelen

Prinsjesdag 2020 en belastingplannen 2021

Op deze pagina de plannen welke vandaag (Prinsjesdag) bekend zijn gemaakt. De laatste aanpassing van deze pagina is 15 september 2020 om 18.30 uur. Dit artikel wordt vanavond en morgen nog aangevuld.

Er gaat weinig veranderen. De belangrijkste maatregelen zijn:

Lees meer

Hypotheekrente correctie bij partner

Jan en Truus zijn getrouwd en doen samen aangifte inkomstenbelasting (fiscaal partner). Jan trekt 58% van de hypotheekrente af en Truus 42%. De aanslag van Jan wordt definitief opgelegd en vervolgens wordt de aangifte van Truus (voor de aftrek van hypotheekrente) gecorrigeerd. Mag dit?

Bij de Hoge Raad kwam de volgende zaak aan de orde;

Lees meer

Familiebankhypotheek voor de DGA

Uw vermogen brengt op de spaarrekening ongeveer 0% tot 2% op. U kunt uw geld ook aan uw zoon, dochter of kleinkind lenen voor de aankoop van een eigen woning of de aflossing van een bestaande hypotheek, dit bijvoorbeeld tegen een rente van 5% of 6%. Via een schenking kunt u vervolgens de netto maandlast van de hypotheek van uw zoon, dochter of kleinkind sturen (opletten: geen samenstel van rechtshandelingen).

De ouders spelen voor bank en de kinderen kunnen een huis kopen. De prijzen voor woningen in Nederland blijven redelijk hoog en door de hypotheekwijzigingen is het krijgen van een hypotheek, met name voor starters, erg lastig. Een hypotheek moet binnen 30 jaar worden afgelost, hierdoor stijgt de netto maandlast. Ouders kunnen hun spaargeld aan hun kinderen schenken of lenen om zo de (klein)kinderen te ondersteunen bij de aankoop van een woning of de aflossing van een bestaande hypotheek.

Lees meer

Aandelenfusie en belastingheffing

In dit artikel zal de aandelenfusie worden besproken waarbij een AB-houder zijn aandelen ruilt tegen uitreiking van aandelen in een vennootschap. De aandelenfusie bij een holdingstructuur wordt niet besproken, aangezien dit zonder afrekening (zonder tussenkomst van een fiscale faciliteit) kan worden gerealiseerd onder de deelnemingsvrijstelling [1].

In beginsel betekent een aandelenfusie een vervreemding van de aandelen van de AB-houder, aangezien deze aandelen overgaan naar een vennootschap. De heffing ter zake van het aanmerkelijk belang blijft echter achterwege indien hierom wordt verzocht [2]. De aandelenfusie dient dan wel aan een aantal voorwaarden zoals hierna besproken te voldoen.

Lees meer

Terugkeer uit de B.V. via VOF

Steeds meer DGA's kunnen belasting besparen door over te gaan vanuit een B.V. naar een eenmanszaak of vennootschap onder firma (VOF). Via een eenvoudig rekenmodel berekenen wij maandelijks voor klanten of een terugkeer uit de B.V. financieel voordeel kan opleveren. U kunt via diverse opties terug vanuit de B.V.

Bij een brutowinst (salaris en nettowinst voor belastingen) in een B.V. van € 60.000 levert een eenmanszaak een voordeel op van ongeveer € 5.000. U zou een fiscaal jurist kunnen bezoeken indien:

Lees meer

Crowdfunding en belastingen

Sociaal lenen aan elkaar en hiermee dingen mogelijk maken. In Twente noemen ze dat "Noaberschap". Wat is crowdfunding nu eigenlijk en wat zijn de mogelijkheden?

Crowfunding betekent letterlijk ‘financiering door de menigte’. Het is een collectieve financieringswijze waarbij meerdere investeerders een specifiek project kunnen financieren of ondersteunen hoofdzakelijk via een geautomatiseerd internetplatform en sociale netwerken.

Lees meer

Belastingvrije uitkering uit een personeelsfonds

Als fiscalist ben je regelmatig bezig om constructies voor werkgevers te bedenken. Bij herhaling bereikt mij het volgende verzoek: kun je niet iets bedenken dat voor onze werknemers gunstig is en wat ons niet teveel kost? In het verleden adviseerde je dan een spaarloonregeling, belastingvrije feestdagenuitkering, fiets van de zaak of een PC privé-project. Op dit moment zijn de meeste regelingen uitgekleed of opgeheven. De fiscale kerstboom vol met mogelijkheden is de laatste jaren behoorlijk "afgetuigd". In dit artikel een leuke optie die weinig wordt gebruikt. De regeling is wel erg strikt en rechters kijken er ook steeds vaker naar.

Sommige bedrijven hebben een fonds ter ondersteuning van werknemers die het financieel zwaar hebben of ziek zijn (artikel 11 lid 1 letter n Wet op de Loonbelasting 1964) . Een personeelsfonds van een werkgever kan belastingvrije uitkeringen en verstrekkingen doen aan werknemers. Een belangrijke voorwaarde is dat in 5 kalenderjaren (die aan het jaar van de uitkering voorafgaan) de werkgever niet meer mag bijdragen dan de werknemers. Het fonds kan uitkeringen doen inzake:

Lees meer

Houdsterverliezen en belastingen

Op 4 juli 2013 heeft Hof Amsterdam een drietal zaken behandeld met betrekking tot de kwalificatie als houdstermaatschappij ex artikel 20, lid 4 Wet Vpb.

Hieronder een korte uiteenzetting van deze zaken.

Lees meer

Bestuurdersaansprakelijkheid DGA

‘Bestuurder’ is een wettelijke term, wat zoveel betekent als ‘directeur’. De bestuurder staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en kan worden gezien als de eindverantwoordelijke voor het reilen en zeilen van de vennootschap. Maar ook op degene die feitelijk de vennootschap leidt, maar niet in het Handelsregister staat ingeschreven, is de bestuurdersaansprakelijkheid van belang.

Bij bestuurdersaansprakelijkheid wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten aansprakelijkheid: de interne en de externe aansprakelijkheid. Met interne aansprakelijkheid wordt bedoeld: de aansprakelijkheid van de bestuurder ten opzichte van de vennootschap waarvan hij bestuurder is. Met externe aansprakelijkheid wordt bedoeld: de aansprakelijkheid van de bestuurder ten opzichte van derden (schuldeisers e.d.).

Lees meer

Omzetten afgewaardeerde vorderingen in aandelenkapitaal

In de praktijk zien we vaak dat, naast een aandelenoverdracht, ook een vordering op de overgenomen vennootschap wordt gekocht. Vaak geschiedt de overname van de vordering tegen een waarde die beneden de nominale waarde ligt (koopprijs is lager dan de waarde van de corresponderende schuld).

Indien het bovenstaande het geval is, kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de vordering om te zetten in aandelenkapitaal. Kort gezegd zet u door deze omzetting in aandelenkapitaal een belaste claim om in een onbelaste claim. Indien de schuld namelijk geheel wordt terugbetaald in de toekomst, dan realiseert u een winst ter grootte van het verschil tussen de aankoopwaarde en de nominale waarde. Na omzetting van de vordering in aandelenkapitaal zal dit verschil niet meer in de winst tot uitdrukking komen. Dit heeft te maken met de verschillende fiscale behandeling tussen vreemd vermogen en eigen vermogen. Bijkomend voordeel is dat de aanwezige verliezen in dit geval in stand blijven en derhalve in de toekomst kunnen worden verrekend met winsten.

Lees meer

Ga naar de kennisbank

Belastingaangifte